Kenyataan Privasi

Kenyataan Privasi

Dasar Privasi

Pautan kepada dasar privasi yang berikut mesti dimasukkan ke dalam semua laman web UiTM:

Dasar privasi ini menetapkan cara Universiti Teknologi MARA (UiTM) menggunakan dan melindungi sebarang maklumat yang anda berikan kepada UiTM apabila anda menggunakan laman web ini. UiTM komited untuk memastikan privasi anda dilindungi. Jika pihak UiTM meminta anda menyediakan maklumat tertentu untuk membolehkan anda dikenal pasti semasa penggunaan laman web ini, maklumat anda terjamin selaras dengan kenyataan privasi ini. UiTM boleh mengubah dasar ini dari semasa ke semasa dengan mengemas kini laman web ini. Anda perlu menyemak laman web ini dari semasa ke semasa untuk memastikan anda berpuas hati dengan sebarang perubahan. Dasar ini berkuat kuasa mulai 1 JULAI 2016.

Maklumat yang Dikumpul

Pihak UiTM mungkin mengumpul maklumat berikut:

  1. nama dan jawatan
  2. maklumat untuk dihubungi termasuk alamat e-mel
  3. maklumat demografik seperti poskod, keutamaan dan kesukaan
  4. maklumat-maklumat lain yang berkaitan dengan kaji selidik pelanggan

Apa yang Dilakukan dengan Maklumat yang Terkumpul

Pihak UiTM memerlukan maklumat ini untuk memahami keperluan anda, seterusnya menyediakan perkhidmatan yang lebih baik untuk anda, dan terutamanya atas alasan-alasan berikut:

  1. penyimpanan rekod dalaman
  2. penambahbaikan perkhidmatan

Keselamatan

UiTM komited untuk memastikan maklumat anda selamat. Bagi mengelakkan capaian tanpa kebenaran atau pendedahan maklumat, pihak universiti telah menyediakan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan untuk melindungi maklumat yang dikumpulkan dalam talian.

Pautan ke Laman Web Lain

Laman web universiti mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang mempunyai kepentingan. Walau bagaimanapun, apabila anda telah menggunakan pautan ini untuk meninggalkan laman web universiti, anda perlu ambil perhatian bahawa pihak universiti tidak mempunyai sebarang kawalan ke atas laman web tersebut. Oleh itu, pihak universiti tidak bertanggungjawab melindungi dan memberi privasi terhadap sebarang maklumat yang telah anda berikan ketika melawat laman web tersebut dan laman tersebut tidak terikat dengan pernyataan privasi ini. Anda harus berhati-hati dan melihat kenyataan privasi yang diguna pakai untuk laman web yang berkenaan.

Mengawal Maklumat Peribadi

Pihak universiti tidak akan menjual, mengedar atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga melainkan setelah mendapat kebenaran atau dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian.

Hubungi Kami

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel: +603-5544 2000