Pengurusan Kanan

Encik Noor Hidayat Adnan
norhi567@salam.uitm.edu.my

Ketua Pustakawan

Tel: 603-5544 2288 | Faks: 603-5544 3730
(Norizma Azdalita Abd Aziz)

Prof. Dr Hadariah Bahron
hadariah@salam.uitm.edu.my

Penolong Naib Canselor (Penyelidikan)

Tel: 603-5544 2094 | Faks: 603-5544 2096
(Rohana Ismail)

Prof. Dr Roziah Mohd Janor
roziahmj@salam.uitm.edu.my

Penolong Naib Canselor Institut Kualiti & Pengembangan Ilmu (InQKA)

Tel: 603-5543 5702 | Faks: 603-5543 5722
(Norlelawati Mohd Adi)

Prof. Dr Fauziah Noordin
fauziah716@salam.uitm.edu.my

Penolong Naib Canselor Institut Kepimpinan & Pembangunan (ILD)

Tel: 606-758 0200 | Faks: 606-758 0369
(Nur Raihan Zulkafli)

Prof. Datin Dr Noor Habibah Hj Arshad
noor_habibah@uitm.edu.my

Penolong Naib Canselor (Infostruktur)

Tel: 603-5544 2198 | Fax: 603-5544 2197


Prof. Dr Azizan Abdullah
azizan629@uitm.edu.my

Penolong Naib Canselor Keusahawanan

Tel : 603 5522 5461 | Faks : 603 5522 5467
(Norleha Islam)

Prof. Dato' Dr Haji Mustaffa Mohamed Zain
dmustaff@salam.uitm.edu.my

Penolong Naib Canselor (Strategi) kepada Naib Canselor