Ketua Jabatan

Prof. Madya Dato' Dr Hj. Hilmi Ab. Rahman

Pengarah Penerbit UiTM

Dr Hajah Zainab Haji Mohd Noor

Pengarah Office of International Affairs (OIA)

Prof. Dr Hjh. Nor Aziah Hj. Alias

Pengarah Pembangunan Akademik, HEA

Prof. Madya Dr Sharipah Ruzaina Syed Aris

Pengarah Hal Ehwal Kurikulum, HEA

Dr Mohd. Bahrin Othman

Pengarah Pembangunan Pelajar, HEP

Ir Haji Ismail Mohd Kassim

Pengarah Pengurusan Fasiliti & ICT

Ir Haji Junaidi Muslim

Pengarah Pembangunan Infrastruktur

Nor Lida Abu Hanifah

Pengarah Bahagian Penilaian Akademik

Pengarah Pengambilan Pelajar

SUPT/PB Badarudin Mohd Dom

Ketua Polis Bantuan

Faizol Yeop Mohd Rose

Ketua Bahagian Audit Dalam