Diploma & Sarjana Muda

Cara Memohon

Diploma/Sarjana Muda

Memilih program pengajian di universiti memanglah suatu keputusan yang besar. Adalah dinasihatkan agar calon-calon membaca prospektus universiti dan mendapatkan maklumat melalui laman web kami sebelum membuat keputusan. Permohonan ke program Diploma atau Sarjana Muda boleh dibuat melalui Unit Pusat Universiti (UPU) atau secara dalam talian melalui Jabatan Pentadbiran Kemasukan Pelajar, Kementerian Pengajian Tinggi.

Maklumat mengenai program yang ditawarkan di UiTM boleh dilihat di laman web rasmi Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa.

 

Syarat Kemasukan

Program Diploma - Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kredit bagi Bahasa Melayu, Matematik dan tiga (3) subjek lain. Calon mestilah sekurang-kurangnya lulus Bahasa Melayu.

Program Ijazah Sarjana Muda - Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam 3 subjek atau mempunyai Diploma dalam bidang berkaitan dengan mendapat HPNG 2.0 atau lulus matrikulasi.

Untuk maklumat lanjut mengenai pengambilan & kemasukan ke UiTM, sila hubungi:

Bahagian Pengambilan Pelajar
Bangunan Pusat Antarabangsa UiTM (UIC)
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Telefon: 03-55443164/65/66/74/75
Faks: 03-55443170
Laman web rasmi: http://pengambilan.uitm.edu.my/