Kajian Pengesanan Graduan (SKPG I) - Kemas Kini Status Pekerjaan.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sedang menjalankan Kajian Pengesanan Graduan (SKPG I) - Kemas Kini Status Pekerjaan. Kumpulan sasaran bagi kajian ini adalah graduan dari tahun 2006 hingga 2013 yang telah/pernah menyertai SKPG I yang dijalankan pada musim konvokesyen IPT masing-masing. Kajian ini dijalankan bagi mendapatkan status pekerjaan terkini graduan.  

Sila ikuti pautan ke laman sesawang rasmi kajian:  http://graduat.mohe.gov.my/updatestatus