Ketua Jabatan

         

Prof. Dr Hajah
Nor Aziah Haji Alias

Pengarah
Pembangunan Akademik
HEA

Dr Mohd. Bahrin Othman

Pengarah
Pembangunan Pelajar
HEP

Prof. Madya Dr
Sharipah Ruzaina Syed Aris

Pengarah
Hal Ehwal Kurikulum, HEA

Dr Hajah Zainab Haji Mohd Noor

Pengarah
Office of International
Affairs (OIA)
         

Prof. Datin Dr
Noor Habibah Haji Arshad

Pengarah
Infostruktur

Prof. Madya Dato' Dr
Haji Hilmi Ab. Rahman

Pengarah
Penerbit UiTM

Tuan lr Haji
Ismail Mohd Kassim

Pengarah
Pengurusan Fasiliti & ICT

Tuan lr Haji
Junaidi Muslim

Pengarah
Pembangunan
         

Nor Lida Abu Hanifah

Pengarah
Bahagian Penilaian Akademik

En Muhamad Nizam
Nordin

Pengarah
Pengambilan Pelajar

SUPT/PB Badarudin
Mohd Dom

Ketua
Polis Bantuan

Encik Faizol Yeop
Mohd Rose

Ketua
Bahagian Audit Dalam