Pro-Canselor

         


YABhg. Tun Datuk Seri Panglima Hj.
Ahmadshah Abdullah
S.M.N., D.M.K., S.P.D.K., D.P., P.G.D.K.,,
A.S.D.K., K.M.N., J.P.
 

YBhg. Tan Sri Dato' Seri Utama
Arshad Ayub
P.S.M, S.P.M.S, S.U.N.S, S.P.S.K, P.N.B.S,
D.P.M.P, D.P.M.J, D.S.A.P, D.P.M.T,
D.S.L.J (Brunei), P.G.D.K, J.M.N, P.B.E
 

YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima
Dr Abdul Rahman Arshad
P.S.M, S.P.M.S, S.P.D.K, D.C.S.M,
D.S.A.P, D.M.P.N,D.K.S.J, J.M.N,
J.S.M, B.S.K, Ph.D
         
         

YBhg. Tan Sri Dato' Sri
Sallehuddin Mohamed
P.M.N, P.S.M, S.S.A.P, S.S.I.S,
S.I.M.P, D.H.M.S, D.I.M.P,
J.M.N, K.M.N
 


YBhg. Tan Sri Dato’ Hj.
Safri Awang Zaidell
P.S.M., K.M.N., P.N.B.S., P.P.C., P.P.B.
 YBhg. Tan Sri Zarinah Anwar
P.S.M., S.S.S.P., D.S.A.P.


Pro-Canselor dilantik oleh Canselor , atas nasihat Menteri. Sekiranya, atas sebab-sebab tertentu, Tuanku Canselor tidak dapat menjalankan tugas yang telah ditetapkan ke atas baginda, baginda boleh memberi kuasa kepada Pro-Canselor untuk menjalankan tugas bagi pihak baginda. Setiap Pro-Canselor boleh memegang jawatan selama mana dipersetujui oleh Canselor.